Behandlingsformer
Erfaringer
Garanti
Priser
Kontaktinfo
Linker
Undervisning
Migrene prosjektet
Tinnitus prosjektet
Fibromyalgi prosjektet
Kreft
ArtiklerFibromyalgi prosjektet - 2009 Ferdig


For å videreutvikle faget refleksologi og for å bidra til det arbeidet NAFKAM (Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin) driver, starter vi nå opp et fibromyalgi prosjekt etter omtrent samme modell som migrene prosjektet ble gjennomført etter.

NAFKAM driver Register for Eksepsjonelle Sykdomsforløp (REFS). Her samles informasjon om spesielt gode og spesielt dårlige resultater etter behandling av alternativ medisin. Denne informasjonen vil etterhvert danne grunnlag for videre forskning.

Terapeutgruppen vil velge ut to klienter hver av alle som melder seg som interesserte. Klientene må betale kr 50 pr. behandling. For å få mulighet til å delta som klient må to kriterier oppfylles:
- det må foreligge en fibromyalgi diagnose fra en lege
- klienten må forplikter seg til å bidra med informasjon til RESF

Det vil gjennom dette prosjektet bli utført et betydelig antall behandlinger. Dette vil gi gruppen en unik erfaring med problemet fibromyalgi. Målet er å kunne formidle denne kunnskapen til andre refleksologer, slik at flere får glede av den.

Terapeuter:
Gro Hansen, 5500 Haugesund
Lillian Eintveit, 5500 Haugesund

Veileder: Arve Fahlvik