Behandlingsformer
Erfaringer
Garanti
Priser
Kontaktinfo
Linker
Undervisning
Migrene prosjektet
Tinnitus prosjektet
Fibromyalgi prosjektet
Kreft
Artikler

Telefon 938 75 835

E-post klem@fahlvik.org

Post adresse Klem Naturterapi AS, Skipperg. 10 , 5527 Haugesund

Besøks adresse Skipperg. 10, Brandtzæg helsekost, andre etasje.

Organisasjonsnr. 999 228 895

Kart