Behandlingsformer
Erfaringer
Garanti
Priser
Kontaktinfo
Linker
Undervisning
Migrene prosjektet
Tinnitus prosjektet
Fibromyalgi prosjektet
Kreft
Artikler

Migrene prosjektet

NAFKAM (Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin) driver Register for Eksepsjonelle Sykdomsforløp (REFS).

Registeret besluttet at for 2008 og 2009 skulle det fokuseres på pasienter med migrene som kontakter soneterapeuter, refleksologer og akupunktører i Sverige, Norge, Danmark og England.

For å bidra til registeret og dets forskning på alternativ medisin bestemte jeg meg for å gjøren en innsats i forhold til registerets fokus. I praksis består dette i å gi gratis behandling til et begrenset antall migrenepasienter, som forplikter seg til å bidra med informasjon til RESF. Tilbudet om dette ble annonsert gjennom TV-Haugaland, første gang 31.5.2008.

Responsen ble stor. Mitt utgangspunktet var å la 3-4 personer delta, men det ble til slutt 6. To menn og fire kvinner fra 11 til 68 år ble valgt ut. Et viktig utvelgelses kriterium var at personen var mest mulig frisk utover migrene problemet.

Behandlingen ble startet opp 17.6.2008.

Status pr. 11.07.2008.
Deltagerene har nå mottatt mellom 3 og 7 behandlinger. Det blir rapportert om lengre tid mellom anfallene, redusert intensitet i anfallene og mindre forbruk av medisiner.

Statur pr. 18.09.2008.
En klient har trukket midlertidig trukket seg fra behandling på grunn av private forhold. Klientene med best resultat melder nå om bare sporadiske migreneanfall. En av klientene har fortsatt betydelige smerter.

Det blir også meldt om "bivirkninger" som at søvnen blir bedre, ryggen blir bedre, fiboromyalgi blir borte.

Status pr. 11.03.2009.
En av klientene er nå ferdigbehandlet. Tre av klientene er rapportert inn til REFS. Det er alikevel en del smerter for to av klientene, men jeg får stadig ny kunnskap, og forventer at det fortsatt er et forbedringspotensiale hos begge.

Presentasjon av resultat på TV-Haugaland 21.03.09.