Behandlingsformer
Erfaringer
Garanti
Priser
Kontaktinfo
Linker
Undervisning
Migrene prosjektet
Tinnitus prosjektet
Fibromyalgi prosjektet
Kreft
Artikler

En standard behandling varer i ca 50 minutter og koster 500 kroner.

Dersom du ønsker kortere eller lengre behandlingstid må du gi beskjed om dette ved timebestilling.

Avbud må meddeles dagen før avtalt besøk, ellers beregnes fullt honorar.

Ta med et ferdig utfyllt klientskjema til første behandling, og les gjennom informasjonsskrivet.

Prisene gjelder fra 01.01.07.


Mulighet for gratis behandling:
Sjekk Facebook gruppen Gratis refleksologibehandling på Haugalandet.

Informasjon til klienter.

Klientskjema.