Behandlingsformer
Erfaringer
Garanti
Priser
Kontaktinfo
Linker
Undervisning
Migrene prosjektet
Tinnitus prosjektet
Fibromyalgi prosjektet
Kreft
ArtiklerTinnitus prosjektet 2009 - Ferdig


For å videreutvikle faget refleksologi og for å bidra til det arbeidet NAFKAM (Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin) driver, starter vi nå opp et tinnitus prosjekt etter omtrent samme modell som migrene prosjektet ble gjennomført etter.

NAFKAM driver Register for Eksepsjonelle Sykdomsforløp (REFS). Her samles informasjon om spesielt gode og spesielt dårlige resultater etter behandling av alternativ medisin. Denne informsajonen vil etterhvert danne grunnlag for videre forskning.

Terapeutgruppen vil velge ut to klienter hver av alle som melder seg som interesserte. Klientene må betale kr 50 pr. behandling. For å få mulighet til å delta som klient må to kriterier oppfylles:
- det må foreligge en tinnitus diagnose fra en lege
- klienten må forplikter seg til å bidra med informasjon til RESF

Det vil gjennom dette prosjektet bli utført et betydelig antall behandlinger. Dette vil gi gruppen en unik erfaring med problemet tinnitus. Målet er å kunne formidle denne kunskapen til andre refleksologer, slik at flere får glede av den.

Terapeuter:
Astrid Viland, 5585 Sandeid
Solrun Børve, 5773 Hovland
Sølvi Gjerde, 5578 Nedre Vats
Anna Eriksen, 5593 Skånevik
Julie Røgelstad, 5593 Skånevik
Vibeke Gerhard, 5563 Førresfjorden

Veileder: Arve Fahlvik